ඉන්ස්ටග්‍රම් / වට්ස්ඇප් සහ FB මැසෙන්ජර් ඒකාබද්ධ වෙයි

2019-01-26 at 07:25

ඉන්ස්ටග්‍රම් / වට්ස්ඇප් සහ මැසෙන්ජර් යන සේවාවන් සියල්ල ඒකාබද්ධ කිරීමට ෆේස්බුක් ආයතනය සූදානම් වනවා.

ඒ අනුව තවදුරටත් ඒවා ඇප්ලිකේෂන 3 ක් ලෙස වෙන වෙනම ක්‍රියාත්මක වන නමුත් පණිවිඩ ඒකාබද්ධ කිරීමක් සිදුවනු ඇති.

ෆේස්බුක් නිර්මාතෘ මාර්ක් සකර්බර්ග්ගේ යෝජනාවක් ලෙස මෙය සැලසුම් කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව ෆේස්බුක් ගිණුමක් පමණක් ඇති පුද්ගලයෙකුට වට්ස්ඇප් ගිණුමක් පමණක් ඇති අයෙකුට පණිවිඩ යැවීමේ හැකියාව උදාවනු ඇති.