සත්ව බිලි පුජා තහනම් කිරීමේ යෝජනාවට පරිසරවේදීන්ගේ ප්‍රසාදය

September 12, 2018

හින්දු දේවස්ථාන තුළ සත්ව බිලි පුජා තහනම් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණය අගය කරන බව පරිසරවේදී නීතීඥ ජගත් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

නිවුස් රේඩියෝවට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ එම තීරණය කඩිනමින් නීතියක් බවට පත් කල යුතු බවයි.