අද ආසාධිතයන් 04 ක් නාවික හමුදාවේ – ආසාධිත මුලු නාවික සෙබලුන් 600 දක්වා ඉහළට

2020-05-22 at 21:00

අද හඳුනාගත් ආසාධිතයන් 05 දෙනාගෙන් 04 දෙනෙකු නාවික හමුදා සෙබලුන් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව එම 04 දෙනාත් සමග මෙරට කොරෝනා ආසාධිත මුලු නාවික සෙබලුන් ගණන 600 දක්වා ඉහළ යනවා.

අද හඳුනාගත් අනෙක් තැනැත්තා මැලේසියාවේ සිට පැමිණ රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ නිරෝධායනය වෙමින් සිටියා.