ඉන්දියාවේ මුලු කොරෝනා ආසාධිතයන් 850,000 ඉක්මවයි

2020-07-12 at 07:30

මේ වනවිට ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවන සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් ගණන අටලක්ෂ පනස් දහස ඉක්මවා තිඛෙනවා.

ඊයේ දිනයේදී එරටින් ආසාදියන් විසිහත්දහස් හත්සිය පනස් පහක් වාර්තා වූ අතර ඒ අනුව මේවනවිට ඉන්දියාවේ මුලු කොරෝනා රෝගීන් ගණන අටලක්ෂ පනස් දහස් තුන්සිය පනස් අටක්.

ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවන කොරෝනා මරණ ගණන විසි දෙදහස් හයසිය අසූ හතක්.