ඉන්දීය ක්‍රිකට් පිලේ සංචාරය ගැන ඉහළ බලාපොරොත්තුවක්

2020-05-22 at 16:50

ඉන්දීය ක්‍රිකට් පිලේ ඔස්ටේ්‍රලියානු තරඟ සංචාරය සැලසුම් කළ පරිදි සිදුවනු ඇතැයි ඔස්ටේ්‍රලියා ක්‍රිකට් ආයතනය විශ්වාසය පල කරනවා.

ඔස්ටේ්‍රලියා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක කෙවින් රොබට් මහතා පවසන්නේ ඊට අවශ්‍ය පසුබිම සැකසෙමින් පවතින බවයි.

ලබන දෙසැම්බර් හා ජනවාරි මාසවල දෙරට අතර ක්‍රිකට් තරඟමාලා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එමගින් ඔස්ටේ්‍රලියා ක්‍රිකට් ආයතනයට මිණක් ලැබෙන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300 ක්.

ඔස්ටේ්‍රලියා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා කියා සිටින්නේ එම තරඟමාලා සමය වන විට තරග නරඹන්නන්ද ක්‍රීඩාංගනවලට කැඳවීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇති බවයි.