කොරෝනා පරීක්ෂණවලට ඉදිරිපත් වන ලෙස තරුණ පරපුරට ඉල්ලීමක්

2020-05-23 at 14:36

කොරෝනා පරීක්ෂණවලට ඉදිරිපත් වන්නැයි ඔස්ටේ්‍රලියාව තරුණ තරුණියන්ගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

රෝග වසංගත තත්වය පාලනය කළ බව වඩාත් තහවුරු කර ගැනීමයි එහි අරමුණ වන්නේ.

ඔස්ටේ්‍රලියාව ක්‍රමයෙන් නිරෝධායන සීමා ළිහිල් කරමින් පවතිනවා.

අවදානම් සහගත සියළු දෙනා පරීක්ෂණවලට යොමු වීමෙන් එම වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගත හැකි බවයි ඔස්ටේ්‍රලියා බලධාරීන් සඳහන් කළේ.