කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි එන්නතක් වඳුරන් යොදාගෙන පරික්ෂාවට

2020-05-24 at 08:47

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි එන්නතක් වඳුරන් යොදාගෙන පරික්ෂාවට ලක් කිරීම ආරම්භ කළ බව තායිලන්තය පවසනවා.

මීට පෙර එය මීයන් ආශ්‍රයෙන් සාර්ථකව පරීක්ෂා කළ බවයි ඔවුන් සඳහන් කළේ. එහිදී සුබවාදී ප්‍රථිපල පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

වඳුරන් ආශ්‍රයෙන් සිදු කරන පරික්ෂණවල ප්‍රගතිය ලබන සැප්තැම්බරයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

මේ වන විට ලොව පුරා කොරෝනා එන්නත් සියයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙමින් පවතිනවා.