චීනය සියළු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා ඉසව් අත්හිටුවයි

2020-07-10 at 07:42

චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිත තිබු සියළු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා ඉසව් අත්හිටුවා තිබෙනවා.

මෙම වසර තුළදී එවැනි තරඟමාලා කිසිවක් නොපවත්වන බවයි චීන බලධාරින් පවසන්නේ.

කොරෝනා වසංගත අවදානම හමුවේ ඔවුන් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

2022 වසරට නියමිත ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙලේ පෙරහුරු තරඟද මේ අනුව අවලංගු කර තිබෙනවා.