දකුණු අප්‍රිකා ක්‍රිකට් පුහුණූවීම් යළි ආරම්භ කිරීමට පියවර

2020-06-30 at 06:58

නැවත වරක් පුහුණූවීම් ආරම්භ කිරීමට දකුණු අප්‍රිකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට රජයේ අවසර හිමි වී තිබෙනවා.

පුහුණූ කටයුතු සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳ අනිද්දා තීරණය කරන බවයි දකුණූ අප්‍රිකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසන්නේ.

මාස තුනකට වැඩි කාලයක් දකුණු අප්‍රිකාවේ ක්‍රීඩා කටයුතු අත්හිටුවා තිබෙනවා.

එරට තුළ කොරෝනා වසංගතය සම්පුර්ණයෙන් පාලනය කර නොමරති වාතාවරණයක් යටතේ මෙලෙස ක්‍රිකට් පුහුණූවීම් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි විදෙස් වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ.