නවසීලන්තයේ ක්‍රීඩා ඉසව්වලට නරඹන්නන් කැඳවීම ලබන සතියේදී ?

2020-06-03 at 13:58

නවසීලන්තයේ ක්‍රීඩා තරගවලට නරඹන්නන් කැඳවීමේ අවස්ථාව ලබන සතියේදී ලැබෙනු ඇතැයි බලධාරීන් විශ්වාසය පල කරනවා.

එරට නිරෝධෘයන නීති ලබන සතියේදී තවදුරටත් ළිහිල් කිරීමට එරට රජය සුදානමින් පසුවීමයි ඊට හේතුව වන්නේ.

ආදාල තීරණය ලබන සඳුදා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

ඒ යටතේ සමුහ වශයෙන් එක්රැස් වීමේ සීමා ඉවත් කෙරෙනු ඇති බව නවසීලන්ත බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

එසේ වුවහොත් ලබන 13 වනදා සිට ආරම්භ වන රග්බී තරගමාලාව නැරඹිමේ අවස්ථාව නවසීලන්ත වැසියන්ට හිමිවනවා.