මෙක්සිකෝවේ කොරෝනා මරණ ගණන වේගයෙන් ඉහළට

2020-08-01 at 08:13

කොරෝනා මරණ වැඩිම සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවන තුන් වන රට බවට මෙක්සිකෝව පත්වී තිබෙනවා.

විදෙස් වාර්තාවලට අනුව එරට මරණ ගණන 46 දහස් 688 ක්.

ආසාධිතයින් හාර ලක්ෂ 25 දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්ද මෙක්සිකෝවෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ලොව වැඩිම කොරොනා මරණ ගණනක් වාර්තාවන්නේ ඇමරිකාවෙන්.

එහි මරණ ගණන එක් ලක්ෂ 57 දහසකට ආසන්න වනවා.

දෙවන වැඩිම මරණ ගණනක් සටහන් වන රට වන්නේ බ්‍රසිලයයි.

කොරෝනා වංසගතය හමුවේ එරට පුද්ගලයින් 93 දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මිය ගොස් තිබෙනවා.