මෙරට PCR පරීක්ෂණ 51,000 ඉක්මවයි – දිනයක වැඩිම පරීක්ෂණත් ඊයේ

2020-05-23 at 08:29

මෙරටදී සිදුකල පී සී ආර් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 51 දහස ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

ඒ ඊයේ දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාවේදී තවත් පී සී ආර් පරීක්ෂණ 1970 ක් සිදුකිරීමත් සමගයි.

එය මේ දක්වා මෙරටදී එක් දිනයකදී සිදුකල වැඩිම පි සී ආර් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාවයි.

ඒ අනුව පසුගිය පෙබරවාරි 18 වනදා සිට මේ දක්වා මෙරටදී සිදුකර ඇති පී සී ආර් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 51 දහස් 094 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.