ලොව පුරා කුඩා ළමුන් රැසක් බරපතල අවදානමක

2020-05-23 at 14:42

සාමාන්‍ය සායනික වැඩපිළිවෙක අක්‍රමවත් වීමෙන් ලොව පුරා කුඩා ළමුන් රැසක් අවදානමකට ලක්ව ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසනවා.

සරම්ප / ගලපටලය හා පෝලියෝ වැනි එන්නත් වැඩසටහන් මේ වන විට අක්‍රමවත් වී තිබෙනවා.

අවම වශයෙන් ලොව පුරා කුඩා දරුවන් කෝටි අටකට පමණ එය අහිතකර ලෙස බලපෑමේ අවධානමක් ඇති බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.