විනාඩි කිහිපයක් තුළ කොරෝනා ආසාධිතයන් හඳුනා ගත හැකි මිළ අඩු පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයක්

2020-09-29 at 06:23

විනාඩි කිහිපයක් තුළ කොරෝනා ආසාධිතයන් හඳුනා ගත හැකි මිළ අඩු පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් අඩු සහ මැදි ආදායම් ලබන රටවල සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යප්ත වෙමින් ඇතැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා.

මේ සඳහා වැයවන්නේ ඩොලර් 5 ක් වැනි මුදලක් බව සඳහන්.

ඉදිරි මාස 06 තුළදී එහි පරීක්ෂණ කට්ටල කෝටි 12 ක් නිපදවීමට නිෂ්පාදකයන් එකග වී තිබෙනවා.

කොරෝනා ආසාධිතයන් සීග්‍රයෙන් ඉහළ යන ඉන්දියාව සහ මෙක්සිකෝව ඇතුලු රටවල් 133 කට මෙමගින් සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභයක් අත්වනු ඇති බවටයි අනාවැකි පළවන්නේ.

දැනට කොරෝනා ප්‍රථිපලයක් ලබා ගැනීමට ගතවන පැය ගණනක් වෙනුවට විනාඩි 15 ත් 30 ත් අතර කාලයකින් මෙම පරීක්ෂණ ප්‍රථීපලය ලබා ගත හැකි බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්‍රස් ඇඩනම් මහතා සඳහන් කලා.