සයිප්‍රසය වාණිජ ගුවන් ගමන් ඇරඹිමට සුදානම්

2020-05-23 at 08:13

ලබන මස 9 වනදා සිට වාණිජ ගුවන් ගමන් නැවත ආරම්භ කිරිමට සයිප්‍රසය තීරණය කර තිබෙනවා.

පළමු අධියරේදී යුරෝපා කලාපයේ රටවල් 20 කට ගුවන් සේවා පවත්වාගෙන යාමට නියමිතයි.

එහෙත් බි්‍රතාන්‍ය සහ රුසියාව ඊට අයත් නොවන බවයි යසිප්‍රස් බලධාරීන් සඳහන් කළේ.

ලබන මස 20 වනදා සිට දෙවන අධියර ආරම්භ කර ගුවන් සේවා සපයන රටවල් සංඛ්‍යාව තවත් වැඩි කිරම ඔවුන්ගේ සැලසුම වී තිබෙනවා.

සයිප්‍රසයේ ගුවන් ගමන් මෙලෙස ඇරඹීමට නියමිතව ඇත්තේ මාස තුනකට පමණ පසුවයි.