2021 දී T20 ලෝක කුසලානය පැවැත්වීමේ අවස්ථාව ඉන්දියාවට

2020-08-09 at 08:34

සැලසුම් කළ පරිදි 2021 20 යි 20 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟ මාලාව පැවැත්වීමේ අවස්ථාව ඉන්දියාවට හිමි වී තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ඉන්දියාවට එම අවස්ථාව ලබා දී ඇති බවයි විදෙස් පුවත් සේවා සඳහන් කළේ.

මෙවර කල් දැමුණු 20 යි 20 ලෝක කුසලාන තරඟ මාලාව වෙනුවට එම තරඟමාලාව 2022 වසරේදී පැවැත්වීමේ අවස්ථාව ඔස්ටේ්‍රලියාවට ලබා දී තිබෙනවා.