ඡන්ද විමසීම සාමකාමීව – මාර්ග වසා ඇති ප්‍රචාර අසත්‍යයි

2019-11-16 at 13:53

ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම මේ වනවිට ඉතා සාමකාමීව දිවයින පුරා සිදුවෙමින් පවතින බව පොලිසිය පවසනවා.

මාර්ග කිහිපයක් වසා ඇති බවට පැතිරෙන ප්‍රචාර සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.

ඡන්ද විමසීම නිදහස් හා සාධාරණව පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය උපරිම ආරක්ෂාවත් පොලිසිය විසින් ලබා දී ඇති බවද එහි සඳහන්.