ජනපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම ඇරඹෙයි

2019-11-16 at 19:09

2019 ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

ඒ තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 371 කදීයි. මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම අධියර තුනක් යටතේ සිදු කෙරුණා.

කොට්ඨාශ මට්ටමින් ඡන්ද ගණන් කිරීම මධ්‍යස්ථාන 1179 කදී පස්වරු 7 ට පමණ ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම දිවයින පුරා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 12 දහස් 845 කදී සිදු කෙරුණේ අද පෙරවරු හතේ සිට පස්වරු 5 දක්වායි.

2018 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට අනුව මෙම ඡන්ද විමසීම සඳහා සුදුසුකම් ලබාසිටින ඡන්ද දායකයන් සංඛ්‍යාව එක් කෝටි 59 ලක්ෂ 92 දහස් 096 ක්.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ජනතාව දැඩි උනන්දුවක් දැක්වු බවයි දිවයින පුරා සිටින නිව්ස් රේඩියෝ වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.