මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණ සිදුවීම් 40 ක් – බස් 2 කට තන්තිරිමලේදී පහරදීමක්

2019-11-16 at 11:23

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම ආරම්භ වී මුල් පැය දෙක තුල මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ සිදුවීම් 40 ක් වාර්තා වන බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එහි සම්බන්ධිකාරක මංජුල ගජනායක මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ ඡන්ද දායකයන් ප්‍රවාහය කරනු ලබන බස් රථ දෙකකට තන්තිරිමලේ ප්‍රදේශයේදී පහරදීමේ සිදුවීමක්ද ඒ අතර වන බවයි.