සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වන තැපැල් ඡන්ද ප්‍රථිපල බොරු

2019-11-16 at 23:09

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ වන විට සංසරණය වන ජනාධිපතිවරණ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රථිපල මුලුමනින්ම අසත්‍යය ඒවා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අවධාරණය කරනවා.

විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් සභාපතිවරයා කියා සිටියේ ඡන්ද ගණන් කිරිමේ කටයුතු තවදුරටත් සිදුකරන බවයි.