හරීන් – අජිත් ඇමති තනතුරුවලින් යයි

2019-11-17 at 13:53

ක්‍රීඩා / විදුලි සංදේශ සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා තීරණය කර තිබෙනවා.

ඔහු නිකුත් කළ ට්විටර් පණිවිඩයක දැක්වෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තමන් දැරූ සියලු තනතුරු වලින් ද ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

 

මේ අතර ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට අජිත් පී පෙරේරා මහතාද තීරණය කර තිබෙනවා.